BİLDİRİ KONULARI

Kongremiz

Sosyal bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Sağlık ve spor bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Ayrıca

Sosyal Politikalar

İş ve İşçi

1 Mayıs

İş sağlığı ve güvenliği

temalarında yazılmış çalışmalar için kongre içerisinde ayrıca özel çalıştaylar düzenlenecektir

Kongremiz
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir